om Katarina

Katarina är utbildad musikpedagog vid Musikhögskolan i Göteborg och frilansar som sångerska, pianist och kompositör. Sedan hösten 2016 driver hon även musikförlaget Sångfågeln Musik

Under så gott somhela sitt yrkesverksamma liv har hon verkat som sång- och piano-pedagog. Hon har också varit körledare och under några år handledare i musik inom äldrevården och demensvården.

Som sångerska har Katarina  bl.a varit solist i "Sacred Concerts" (Duke Ellington) och folkmusikmässan "Himmelen inom” (Anders Nyberg) samt varit vokalist i storband. Under  drygt 30 års tid har hon också  regelbundet gjort konserter med sin egen musik runt om i landet  tillsammans med maken Olof Torgersson.

UTGIVNA
SÅNGBÖCKER:


I Vänerland.HÖG kopia 2

I VÄNERLAND
62 sånger om Vänern,
Kinnekulle och Kållandsö
Text: Arne Appelqvist
Musik Katarina TorgerssonJAG SÖKTE DIN KÄLLA
6 sånger i arrangemang för solosång, piano (ackord) och instrumentalstämma)
Text: Kjell Dellert
Musik Katarina TorgerssonI DINA GODA HÄNDER
16 sånger med texter av
Lisbeth Nilsson
Musik:
Lisbeth Nilsson 
Katarina TorgerssonTVÅ SÅNGER I JULETID
Två sånger i arrangemang för solosång med piano-ackompanjemang
Text: Catarina Röjder
Musik: Katarina Torgersson


TIDEN OCH KÄRLEKEN
Tre sånger för solosång med pianoackompanjemang
Text & musik:
Katarina Torgersson


Vackra melodier och sambandet mellan ord och ton har alltid fascinerat Katarina och under senare år har komponerandet kommit att uppta en allt större del av hennes tid och liv. Detta har lett till många spännande samarbeten med olika författare.

Sedan flera år tillbaka har Katarina ett mycket givande samarbete med flera psalmtext-stipendiater i Anders Frostensson-stiftelsen vilket har resulterat i ett stort antal  sånger och  psalmer. De flesta av dessa finns utgivna på Katarinas eget musikförlag Sångfågeln Musik www.sangfageln.se 
Många psalmer finns också utgivna på Psalmportalen, Wessmans Musikförlag www.psalmportalen.se.

En av dessa psalmtext-stipendiater är  Karin Håkansson, präst och textförfattare från Ängelholm. Tillsammans är Karin och Katarina tillsammans med Olof Torgersson aktuella med konserten: Vi är gåtor… Tänkvärda texter om livets alla skiften.

Sedan 2012 driver Katarina även ett omfattande projekt tillsammans med Lidköpings-poeten Arne Appelqvist, med nyskrivna sånger om Vänern, Kinnekulle och Kållandsö. I februari 2017 gavs sångboken "I Vänerland” ut med 62 tonsättningar av Arne Appelqvists vackra dikter som så målande och rikt beskriver trakten kring Vänern. Sedan dess har projektet ständigt utökats med nya sånger och  körarrangemang och flera konserter har genomförts tillsammans med Vänerlands-kören från Kinnekulle under ledning av Margareta Johansson, Lidköping både på Kinnekulle och sommaren 2019 i Mollösunds kyrka på Orust. Projektet har även en egen hemsida : www.ivanerland.se

TEXTFÖRFATTARE
vars texter Katarina tonsatt:

Kenth Andersson

Arne Appelqvist
Bo Bergman
Nils Bolander
Karin Boye
Dom Helder Camara
Kjell Dellert
Elmer Diktonius
Myra Ekström
Nils Ferlin
Gustaf Fröding
Kristina S Furberg
Karin Håkansson
Helena E. Källgren
Rolf Larsson
Adolph Ljungqvist
Ann-Charlotte Lundgren
 Caj Lundgren
 Lisbeth Nilsson
 Åsa Norén,
Catarina Röjder
 Edith Södergran
Johanna Öhman
m.fl.

Utöver de sångböcker och körhäften som finns listade på denna sida finns ett stort antal sånger, körarrangemang, instrumental-musik m.m. utgivna som s.k. Direktnoter på musikförlaget Sångfågeln Musik:

www.sangfageln.se 


© Katarina & Olof  2020
info@katarinaolof.se